Kalendar dešavanja

« Decembar 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Kontakt


Office: Hadži Ali-Bega Hasanpašića bb,
72270 Travnik,
Tel./fax: 387 (0)30/ 511 901
Telefon za takmičenje/sekretarijat: 387 (0)30/ 511 778

Identifikacijski broj: 4236133440001,

Transakcijski račun:
Unicredit banka - Travnik 3386702200873768

05 Sep 1:05 pm

Omladinske lige - Propozicije sezona 2017-2018

Na osnovu odredaba člana 31 Statuta Nogometnog saveza SBK/KSB, člana 4 Pravilnika o nogometnim natjecanjima/takmičenjima N/FS BiH Izvršni Odbor na sjednici u Travniku dana 17.08.2017 godine donose se sljedeće:

 

P R O P O Z I C I J E

natjecanja/takmičenja Omladinske lige  Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna za takmičarsku/natjecateljsku 2017/2018 godinu

 

OPĆE/OPŠTE  ODREDBE;

Član1.

Ovim Propozicijama utvrđuje se način organiziranja i provođenja natjecanja/takmičenja Omladinske lige NS SBK/KSB u kategoriji predpioniri, pioniri i kadeti za natjecateljsku 2017/2018godini.

UČESNICI TAKMIČENJA/NATJECANJA;

                                    Član 2.

Natjecanje/Takmičenje se organizira u okviru lige pedpionira, pionira i kdeta.. Takmičenje u okviru liga predpionira i pionira organizira se u dvije skupine »A« i »B« podjeljenu na teritorijalnom principu. U natjecanje/takmičenje navedenih liga. učestvuju klubovi članovi Premijer lige N/FSBiH, Prve i Druge lige FbiH, kao i ostali klubovi registrirani u NS SBK/KSB i prijavljeni u odgovarajuće natjecanje.

Popis klubova Predpionira i Pionira po skupinama “A” I “B”, kao i klubova lige kadeta  utvrđuje izvršni Odbor NS SBK/KSB svojom odlukom prije početka kalendarom utvrđenog  natjecanja.

                                    Član 3.

Natjecanjem/Takmičenjem  Omladinske lige predpionira, pionira i kadeta  rukovodi Izvršni odbor NS SBK/KSB  putem natjecateljskih organa.

Član 4.

Natjecanje/Takmičenje Omladinskih liga u kategoriji predpionira, pionira provodi se po dvostrukom bod-sistemu jesen – proljeće, a u kategoriji kadeta provodi se po četverostrukom bod sistemu takmičenja prema kalendaru natjecanja/takmičenja.

IZVOĐENJE NATJECANJA/TAKMIČENJA

Član 5.

Po završetku prvenstvenog takmičenja/natjecanja prvaci lige pionira i predpionira grupe »A« i grupe «B« organizirat će se završni dio natjecanja/takmičenja – doigravanje za prvaka pionira i predpionira na razini NS SBK/KSB, utakmica će se odigrati na neutralnom terenu, o mjestu i terminu odigravanja utakmice odlučit će na prijedlog komisija za natjecanje I.Odbora NS SBK/KSB.

Član 6.

Pobjednici u  kategoriji predpionira i pionira , stiču pravo natjecanja/takmičenja u završnom dijelu natjecanja/takmičenja na razini NS F BiH za natjecateljsku/takmičarsku 2017/18 godinu.

                                  Član 7.

Raspored prvenstvenih utakmica utvrđuje se žrijebom , uz mogućnost poludirigovanog žrijeba za klubove iz istog mjesta. Žrijebanje prvoimenovanog kluba koji učestvuju u doigravanja za prvaka u kategoriji pionira iz člana 5. Propozicija utvrdit će takmičarsko rukovodstvo odnosne lige posebnom odlukom, o čemu će klubovi blagovremeno biti obavješteni.

Član 8.

Utakmice kadeta igraju se po 40, pionira dva puta po 35 ,a predpionira dva puta po 30 minuta. Odmor između poluvremena traje od 10 – 15 minuta.

DUŽNOSTI KLUBOVA;

Član 9.

Klub domaćin je obavezan  pripremiti teren za igru, a odluku o pogodnosti-uslovima terena za odigravanje utakmice donosi sudac utakmice.

Utakmice Omladinske lige igraju se na stadionu na kojem igraju seniorske ekipe (Kantonalne, Druge, Prve i Premijer lige), odnosno na stadionima koji ispunjavaju uvjete iz propozicija takmičenja omladinske lige NS SBK/KSB.

Član 10.

Klub je obavezan na stadion doći 60 minuta prije utvrđenog termina za odigravanje utakmice i nastupiti sa najboljim sastavom.

Član 11.

Klub domaćin obavezan je da delegatu utakmice obezbijedi prostoriju za brifing sa dovoljnim brojem stolica, komjutor sa ispravnim štampačem, dostupan pristup Comet informacionom sistemu. Delegat utakmice Omladinskig liga zapisnik i izvještaj sa utakmice dostavlja kroz Comet informacioni sistem. Delegat utakmice je obavezan u roku od 24 sata po odigranoj utakmici ili najkasnije prvi radni dan zaključiti delegatski izvještaj u Comet informacionom sistemu. Po završetku utakmice zapisnik sa utakmice sastavljen putem Comet informacionog sistema sravnjavaju delegat i sudac, nakon čega delegat zaključi izvještaj fair-playa, a sudac utakmice svojom šifrom zaključuje zapisnik sa utakmice.

                                                                                                                                  Član 12.

Klun domaćin obavezan je na svim utakmicama postaviti na jarbole državnu zastavu BiH, zastavu N/FS BiH, a mogu se postaviti zastave Federacije BiH, NS FBiH, NS SBK/KSB, kluba, kao i zastavu fair-playa.

Postavljanje drugih zstava nije dozvoljeno, istaknute zastave moraju biti istih dimenzija.

Član 13

Klub domaćin je dužan da osigura redarsku službu sa dovoljnim brojem redara, prisustvo  pripadnika policije, ljekara i dežurno sanitetsko vozilo, ili adekvatno vozilo sa oznakom Crvenog križa, sa osobljem i nosilima.

Klub domaćin obavezan je izvršiti prijavu utakmice (najavljenog skupa) kod nadležne Policijske uprave, te delegatu utakmice staviti na uvid izdato odobrenje za odigravanje utakmice (shodno važećim zakonskim propisima).

Klub domaćin dužan je da preduzme sve mjere u cilju obezbjeđenja/osiguranja ličnosti: članova gostujuće ekipe, sudija/sudaca ,deegata i gledatelja za vrijeme odigravanja , tako i po završetku utakmice, sve do napuštanja stadiona  i mjesta odigravanja utakmice.

Klubovi omladinske lige koji neposjeduju licenciranog trenera, ljekara odnosno fizioterapeuta neće im se dozvoliti učešće u takmičenje za tekuću takmičarsku sezonu.

Kod izdavanja licence ljekara i fizioterapeuta potrebno je priložiti diploma o završenoj školi medicinske struke.Bez prisustva policije, sanitetskog ili adekvatnog vozila, utakmica se neće igrati. (Uslučaju da nijedan od klubova neprijavi u zapisnik o utakmici licenciranog ljekara ili fizioterapeuta, a Delegat utvrdi da isti posjeduje stručno znanje iz medicinske struke identificirat će navedenu osobu putem osobne/lične karte ili putovnice/pasoša te o tome evidentirati u izvještaju delegata a, istom dozvoliti da u slučaju povrede pruži hitnu medicinsku pomoć svim akterima koji se nalaze na stadionu na kojem se odigrava službena utakmica).

PREDSTAVNIK KLUBA:

                                                                                                                  Član 14.

Svaki klub na utakmicama stalnog takmičenja mora odrediti zvaničnog predstavnika kluba.

Predstavnik kluba mora prisustvovati redovitim seminarima koje organizira takmičarsko rukovodstvo i mora biti akreditiran od strane NS SBK/KSB.Predstavnik kluba nemože biti trener ekipe koji je dobio takmičarsku akreditaciju u toj takmičarskoj godini, niti trener koji je u toj takmičarskoj godini dobio takmičarsku akreditaciju za vođenje drugog kluba. Predstavnik kluba za vrijeme odigravanja utakmice mora na vidnom mjestu imati istaknutu akreditaciju izdatu od strane NS SBK/KSB.

Član Izvršnog Odbora NS SBK/KSB na prvenstvenim utakmicama omladinske lige nemože obavljati dužnost službenog predstavnika kluba. (sukob interesa ).

Član 15.

Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica u igralištu pored terena za igru u zaštitnim kabinama mogu se nalaziti sljedeće osobe:

-          predstavnik kluba sa amblemom kluba i licencom, koju izdaje NS SBK/KSB   i važi za 2017 .godinu.

-          glavni trener i trener sa takmičarskom trenerskom akreditacijom PRO, “A” , “B”ili uvjetna “B” ili “C” a iste  važe za 2017.godinu, izdate od centra za edukaciju trenera N/FS BiH.

-          ljekar kluba sa  licencom, koju izdaje NS SBK/KSB i važi za 2017.godinu.

-          fiziterapeut sa  licencom,  koju izdaje NS SBK/KSB i važi za 2017.godinu.

-          najviše (7) sedam rezervni igrača u sportskoj opremi.

NAJMANJI BROJ IGRAČA U IGRI;

Član 16.

Utakmica ne može da počne sa igrom ako jedan od timova nema najmanje 7  igrača. Igrači koji nisu upisani do početka utakmice  u zapisnik, ne mogu nastupiti na utakmici.

Ako jedan tim za vrijeme utakmice ostane sa manje od sedam (7) igrača,  sudija je dužan da zaustavi igru, ukoliko u roku od pet (5) minuta klub ne nastupi s minimalnim brojem igrača sudac je dužan da odsvira kraj utakmice.

Član 17.

Svaki klub u zapisnik prijavljuje maksimalno 18 igrača, u igri učestvuje 11 igrača,a u toku utakmice mogu se izvršiti   sedam (7) zamjena, osim kluba lige kadeta koji mogu izvršiti najviše 5 (pet) zamjena..

Klubovi koji nemaju minimalno 14 igrača u zapisniku utakmice snosit će disciplinske posledice,

Spisak mora biti ovjeren i potpisan od zvaničnog predstavnika kluba.

OPREMA IGRAČA;

Član 18.

Klubovi moraju poštivati  boju  opreme kluba protivnika, koje su prijavili prije početka prvenstva u Sekretarijat/tajništvo saveza i objavljene putem informacionog glasila (internet portala i sl). Ekipe na jednoj utakmici nemogu igrati u istoj ili sličnoj boji dresova, kao ni dresovima sa natpisom kluba iz druge države, u protivnom dresove če promjeniti domaća (prvoimenovana) ekipa. Za nepoštivanje navedenog  delegat utakmice će prijaviti klubove zbog zanemarivanja obaveza i isti će snositi disciplinsku odgovornost.

Brojevi na dresovima moraju odgovarati brojevima na prijavi popisa igrača u zapisniku o utakmici. Ako su dresovi prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj podlozi.

Predstavnici klubova dostavljaju delgatau sastav ekipa 30 minuta prije početka utakmice.

NEODIGRAVANJE, PREKID UTAKMICE, NENASTUPANJE RADI SUSPENZIJE;

 

                                                                         Član 19.

Ako u roku od 15 minuta od određenog vremena za početak utakmice jedan tim ne nastupi s minimalnim  brojem (7) igrača sudac če saopštiti timu koji je nastupio da se utakmica neće odigrati i to upisati u zapisnik.

Izuzetno, u slučajevima da klub nije mogao da nastupi usljed više sile, sudac če sačekati i nešto duže, ali će voditi računa o tome da utakmica može da se završi na vrijeme.

Ukoliko je utakmica prekinuta iz razloga više sile a prije isteka 80% regularnog vremena ili nije odigrana, Takmičarska komisija će utvrditi novi termin za odigravanje utakmice.

PRAVO NASTUPA IGRAČA;

 

Član 20.

Na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti igrači koji su stekli pravo igranja u skladu sa odredbama Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača N/F S BiH.

-          Pravo nastupa na utakmicama lige kadeta za natjecateljsku 2017/18 godini imaju igrači rođeni 01.01.2001.godine, a na dan odigravanja utakmice da nisu mlađi od 14 godina života.

-          Pravo nastupa na utakmicama lige pionira za natjecateljsku 2017/18 godini imaju igrači rođeni 01.01.2003 godine, a na dan odigravanja utakmice da nisu mlađi od 12 godina života.

-          Pravo nastupa na utakmicama lige predpionira za natjecateljsku 2017/18 godini imaju igrači rođeni 01.01.2005.godine, a na dan odigravanja utakmice da nisu mlađi od 10 godina života.

Izuzetno na utakmicama lige kadeta mogu nastupiti i igrači koji su godinu dana mlađi od naznačene godine starosti, ukoliko su na osnovu specijalnog ljekarskog pregleda proglašeni sposobnim za nastupe na tim utakmicama, pod uslovom da je to i uvedeno u igračku legitimaciju.

Rok valjanosti liječničkog pregleda ovjeren od strane ljekara i zdravstvene ustanove za kategoriju igrača predpionira,pionira i kadeta je četiri (4) mjeseca, odnosno za igrače starije od 17 godina života rok valjanosti liječničkog pregleda je šest (6) mjeseci.

Izuzetno igrač može nastupiti sa potvrdom o izvršenom ljekarskom pregledu ali samo za tu utakmicu..

Član 21.

Na prvenstvenim utakmicama Omladinske lige nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, zabranom prava igranja i automatskom kaznom zbog tri (3) izrečene javne opomene (žuti kartoni).

Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastale zbog tri (3) izrečene javne opomene igrač izdržava na prvoj sljedećoj prvenstvenoj utakmici.

Igrač koji je upisan u Zapisnik utakmice smatra se da nije nastupio ukoliko nije ulazio u igru.

Klub neće moći odigrati narednu utakmicu  ukoliko delegatu utakmice ne dokaže da je financijska obaveza sa predhodne utakmice u potpunosti izmirena..
 
IDENTITET IGRAČA;

Član 22.

Identitet igrača utvrđuje se na osnovu sportske legitimacije ili ličnih/osobnih isprava (pasoša/putovnice ili druge službene isprave sa slikom).

U slučaju utvrđivanja identiteta putm ličnih/osobnih isprava, delegat je u prvu stranu zapisnika obavezan upisati broj osobne/lične karte ili putovnice/pasoša.

Delegat je obavezan prije početka svake utakmice izvršiti identifikaciju igrača na način što će izvršiti upoređivanje fotografije na igračkoj legitimaciji s likom igrača, kao i broj dresa sa zapisnikom utakmice.

SUCI I DELEGAT;

Član 23.

Komesar/Povjerenik za delegairanje sudaca delegira suce, u skladu sa upustvom o delegiranju sudaca odnosnog stepena natjecanja koje utvrđuje nadležni organ UNSIS a Komesar/Povjerenik za natjecanje određuje delegate za prvenstvene utakmice Omladinske lige.

Suci i delegati određuju se sa liste sudaca i delegata Omladinske lige, a u nedostatku sudaca sa navedene liste delegirat će se suci sa liste višeg stupnja natjecanja  Kantonalne liga, Druge lige FBiH, Prve lige Federacije i BH Telecom Premijer lige, uz suglasnost nadležnih natjecateljskih/takmičarskih organa ovisno o listi na kojoj se sudac  odnosno delegat nalazi.

U slučaju da na utakmicu ne dođe određeni delegat, dužnost delegata će obaviti/obnašati sudac susreta.

Delegat na utakmici upisuje brojčanu  ocjenu od 5 do 10 o uspješnosti suđenja u skladu sa upustvom o ocjenjivanju uspješnosti suđenja koje donosi UNSIS, ocjene se opisuju na obrazcu izvještaja delegata utakmice (Takmičarska/Natjecateljska komisija će donijeti uputstvo o radu delegata)..

Ukoliko na utakmici dođe do incidenta, prekida utakmice ili slično, delgat je obavezan u roku od 24 sata dostaviti dopunsko izvješće.

PROMJENA TERMINA UTAKMICE;

   Član 24.

Utvrđeni raspored takmičenja/natjecanja može se promjeniti, ukoliko je zahtjev za promjenu termina odigravanja prvenstvenih utakmica podnijeti Povjereniku/Komesaru za natjecanje/takmičenje u roku od 8(osam) dana od dana utvrđenog za odigravanje utakmice, a koji sadrži razlog zbog kojeg se traži promjena termina odigravanja umakmice s priloženom dokumentacijom iz koje se može utvrditi opravdanost podnesenog zahtjeva sa eventualnim prijedlogom za novi termin odigravanja odnosne utakmice, pod uvjetom da razlog zahtjeva nije u suprotnosti sa odredbama člana 19 i 20 Pravilnika o Nogometnom natjecanju N/FS BiH.

Ukoliko se zahtjev za promjenu termina odigravanja prvenstvene utakmice podnosi izvan navedenog roka iz predhodnog stavka potrebna je suglasnost drugog kluba koji se navodi u zahtjevu. Navedenu suglasnost dostaviti natjecateljskoj /takmičarskoj komisiji putem Povjerenika /Komesara za natjecanje/takmičenje u roku od 3 (tri) dana prije utvrđenog termina odigravanja utakmice. Odluku po zahtjevu kluba u oba pomenuta slučaja donosi Povjerenik/Komesar za natjecanje/takmičenje uz suglasnost komisije za Natjecanje/takmičenje.

U slučaju kada se podnosi zahtjev za odgodu termina odigravanja prvenstvene utakmice zbog bolesti igrača (trovanje i slično), zahtjev će biti razmatran ukoliko je bolesno najmanje 7(sedam) standardnih igrača, a koji su odigrali najmanje 50% prvenstvenih utakmica u toku tekućeg dijela prvenstva, uz dostavljanje kompletne medicinske dokumentacije od strane medicinske ustanove.

Kada Natjecateljski/Takmičarski organ utvrdi da postoji tražena potpuna dokumentacija, pristupit će utvrđivanju opravdanosti podnešenog zahtjeva donijet će odluku da se navedena utakmica odigra u prvom slobodnom terminu, poid uvjetom da klubovi navedeni u pomenutom predmetu imaju najmanje dva slobodna dana između odigravanja naredne prvenstvene utakmice predviđene rasporedom i kalendarom natjecanja. U svim drugim slučajevima koji nisu regulisani ovim članom odlučit će Takmičarska/Natjecateljska komisija.

UTVRĐIVANJE PLASMANA;

                                                                                                                           Član 25

Plasman klubova utvrđuje se prema odredbama člana  46 Pravilnika o nogometnom natjecanju N/F S BiH i članom 5. Propozicija odnosnog natjecanja.

ŽALBA I ODLUČIVANJE O ŽALBI;

Član 26.

Najava žalbe na odigranu utakmicu u pismenoj formi dostavlja se u roku od 24 sata po odigranoj utakmici, a žalba sa obrazloženjem  i potvrdom o uplaćenoj taksi dostavlja se u roku od 48 sati po odigranoj utakmici.

Ukoliko rok za najavu i ulaganje žalbe istiće u nedelju ili na državni praznik, rok za najavu i ulaganje produžava se za naredna 24 sata.

Žalba se podnosi Komisiji za takmičenje/natjecanje NS SBK/KSB.

Žalba na prvostepenu odluku podnosi se u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke putem komesara / povjerenika za natjecanje Apelacionoj komisiji NS SBK/KSB.

Drugostepena odluka donijet će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka odluke.

Drugostepena odluka je konačna.

Protiv odluke drugostepenog organa može se podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti pravilnika Izvršnom odboru NS SBK/KSBu roku od 8(osam) dana od dana primitka odluke drugostepenog organa.

Izvršni Odbor NS SBK/KSB će po zahtjevu kluba riješavati žalbu na odluku drugostepenog organa u roku od 15(petnaest) dana računajući od dana primitka žalbe, uz prethodno mišljenje komisije za Propise NS SBK/KSB ( član 81.Pravilnika o nogometnom natjecanju N/FS BiH).

                                                                     

REGISTRACIJA UTAKMICA:

                                                                     Član 27.

Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje uslovi/uvjeti za registraciju po službenoj dužnosti sa 3:0 (par- forfe), utakmica se registrira postignutim rezultatom.

Ako je prvostepena odluka pravosnažna, ili je donesena drugostepena odluka, odluka je konačna.

Jednom registrovana utakmica nemože biti poništena, izuzev, ako je podneseni predmet u postupku pred Izvršnim odborom.

Komisija za natjecanje vrši registraciju odigranih utakmica najkasnije u roku od 21 dan od dana odigrane utakmice.

Ako je uložena žalba, rok za registracijuutakmice produžava se do konačne odluke.

TAKSA NA ŽALBU;

Član 28

Uplata takse za žalbu u prvom stepenu za klub iznosi     …………………...…………. 140,00 KM

Uplata takse za žalbu u drugom stepenu za klub iznosi ...................................................280,00 KM                                                                                                                                

Uplata takse za zaštitu zakonitosti pravilnika za klub iznosi ...........................................280,00 KM

Taksa za pojedince iznosi 50% od takse koju plaća klub.

 

FINANCIJSKE ODREDBE

Član 29.

Sve prvenstvene utakmice podliježu troškovima koje snosi klub domaćin a isplaćuje ih odmah po završetku utakmice, iznimno ukoliko se navedeni troškovi plaćaju putem transakcijskog računa, klub je dužan kopiju uplatnice dostaviti u roku od 48 sati po odigranoj utakmici u tajništvo saveza u protivnom klubu se ostavlja rok od 24 sata da izvrši uplatu pomenutih troškova, nakon čega slijedi  suspenzija od natjecanja po odluci Disciplinskog suca sve do uplate utvrđenog punog iznosa, odnosno postupit će se po članku 21 ovih propozicija.Visina troškova službenih lica regulisano je odlukom Izvršnog odbora NS SBK/KSB.

Delegat je dužan na brifingu, sat  prije početka utakmice, izvršiti provjeru dali je klub isplatio pripadajuće troškove svakom službenom licu pojedinačno što se odnosi na predhodnu utakmicu.

1-          Naknada troškova za suce u paušalnom iznosu bez  odbitka,  a na osnovu priloženog naloga,

Izdatog od NS SBK/KSB,

1-          Naknada troškova delegatu u paušalnom iznosu bez odbitka, a na osnovu priloženog naloga.

Izdatog od NS SBK/KSB.

POSEBNE ODREDBE:

                                                                                                       Član 30.

Taksa na žalbu iz člana 28 ovih propozicija uplaćuje se na transakcijski račun Nogometnog saveza SBK/KSB broj: 3386702200873768 kod Unicredit banka.

Član 31.

Sve što nije regulisano ovim Propozicijama, primjenjuju se odredbe Pravilnika N/F S BiH, Pravila nogometne igre, ostali propisi i odluke izvršnog odbora NS SBK/KSB.

Član 32.

Stupajnem na snagu ovih propozicija prestaju da važe odredbe propozicija usvojene  2016 godine.

                                                                                                      Član 33.

 Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se za 2017/2018 takmičarsku godinu

                                                 

            Dopredcjednik NS SBK/KSB                                                 Predcjednik NS SBK/KSB

 

                       / Ivan Frljić/ vr.                                                                     / Softić Najim/ sr

                                                             

Sponzori / Partneri