Kalendar dešavanja

« Mart 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kontakt


Office: Hadži Ali-Bega Hasanpašića bb,
72270 Travnik,
Tel./fax: 387 (0)30/ 511 901
Telefon za takmičenje/sekretarijat: 387 (0)30/ 511 778

Identifikacijski broj: 4236133440001,

Transakcijski račun:
Unicredit banka - Travnik 3386702200873768

04 Sep 4:10 pm

Propozicije Kantonalne lige 2018-2019

Izvršni odbor Nogometnog saveza SBK/KSB na sjednici održanoj 03.08.2018.godine, na osnovu člana 31. Statuta Nogometnog saveza SBK/KSB i člana 4. Pravilnika o nogometnim takmičenjima N/FS BIH,  donio je sljedeće:

 

P R O P O Z I C I J E

takmičenja za prvenstvo Kantonalnih lige  Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna

za takmičarsku 2018/2019 godinu

 

      OPĆE ODREDBE

Član1.

Prvenstvo nogometnih klubova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna za takmičarsku/ natjecateljsku 2018/19 godinu organizirat će se u okviru  Prve i Druge  Kantonalne lige.

UČESNICI TAKMIČENJA

Član 2.

U takmičenju za prvenstvo Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna za takmičarsku 2018/19 godinu  učestvuju nogometni klubovi Nogometnog saveza  Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna.

                                                                          Član 3.

Broj klubova i  način izvođenja  natjecanja klubova Prve i Druge Kantonalne lige , utvrdit će Izvršni odbor NS SBK/KSB posebnom odlukom.

UVJETI ZA UČESTVOVANJE U NATJECANJU

   Član 4.

Za učestvovanje u takmičenju Prve i Druge Kantonalne lige Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna, pored ostalih klubovi moraju ispunjavati slijedeće uslove:

Igralište:

1.      Da posjeduju odgovarajuće igralište sa travnatom plohom za igru minimalnih dimenzija  90 x 45 metara, za klubove Prve i Druge Kantonalne lige. Teren mora biti travnat  i ravan da bi se omogućilo normalno kretanje. Teren za igru mora biti odvojen od gledališta žičanom (zatvorenom) ogradom punog profila i odgovarajućeg kvaliteta. Ograda mora biti udaljena najmanje dva (2) metra od uzdužne linije igrališta i tri (3) metra od poprečne linije iza vrata (golova) u visini kaznenog prostora. Minimalna visina ograde je 120 cm.

2.      Igralište mora posjedovati zaštitne kabine odgovarajućeg kvaliteta za rezervne igrače i stručno vodstvo ekipa za najmanje 13 osoba (13 sjedećih mjesta) kao i odvojenu kabinu za delegata utakmice. Kabine se postavljaju na uzdužnoj strani igrališta, propisno udaljene od terena za igru, odnosno uzdužne linije (dva do tri metra), zaštićene od kiše i vjetra.

3.      Na stadionu moraju postojati svlačionice za obje ekipe i posebna svlačionica za sudije. Sve svlačionice trebaju  imati mokre čvorove - kupatila sa toplom vodom, za igrače sa tri (3) tuš ruže, a kod sudija jedna (1) tuš ruža. Svaka svlačionica treba imati posebno WC.

4.      Stadioni gdje se igraju utakmice Prve i Druge Kantonalne  lige  moraju imati adekvatan prostor za gledatelje.

5.      Izlazak na teren i povratak igrača u svlačionicu, stručnih rukovodstava ekipa, delegata i sudija, mora biti obezbijeđen i odvojen od gledalaca. Prolaz od svlačionica do terena za igru mora biti fizički odvojen od gledatelja i mehanički zaštićen.

6.      Na stadionu treba biti posebna prostorija za sastavljanje zapisnika, treba da postoji ispravna telefonska linija i telefaks, kao i dostupan internet konekcijom za potrebe Comet informacionog sistema. Klub domačin treba da osigura stol i dovoljan broj stolica za brifing.

7.      Igralište mora biti primljeno od nadležne Komisije za prijem igrališta i registrovano za odigravanje prvenstvenih i kup utakmica. Zapisnik o prijemu-registraciji igrališta treba da je javno istaknut u prostoriji gdje se sačinjava zapisnik utakmice.

       OSTALI UVJETI

1.      Klub mora ispunjavati uvjete iz Normativa minimuma stručno-pedagoškog rada za mlađe kategorije nogometaša.

2.      Klubovi  Prve i Druge Kantonalne lige , trebaju raditi na formiranju omladinskih selekcija, kako bih mogli učestovati u takmičenju/natjecanju omladinskih selekcija u organizaciji Nogometnog saveza SBK/KSB, a poželjno je da formiraju školu nogometa za uzraste od 7 do 11 godina u kojoj bih se djeca neprekidno nogometno educirala.

3.      Za utakmice takmičarskog karaktera klub domaćin, odnosno organizator  u Prvoj i Drugoj Kantonalnoj ligi obavezan je osigurati najmanje 3 lopte  koje u svemu moraju odgovarati  propisima iz Pravila nogometne igre.U slučaju da se utakmica igra  po snijegu , odnosno da je teren za igru pokriven snijegom , lopta mora biti crvene boje.

Član 5.

Klubovi koji ne ispunjavaju uslove iz člana 4, pod  »igralište« ovih propozicija, mogu u cilju sprovođenja takmičenja uzeti pod zakup igralište nekog drugog kluba ili vlasnika, potpisivanjem sporazuma o korištenju igrališta, s tim da isto ispunjava uslove iz člana 4, pod »igralište« ovih propozicija.                     

Član 6.

Takmičenjem Kantonalne  lige  rukovodi Izvršni odbor Nogometnog saveza SBK/KSB putem Takmičarskih organa (Komija za natjecanje, Komesara za suce i suđenje, Disciplinska komisija i sekretar/tajnik za natjecanje).

Član 7.

Prvenstvena takmičenja sprovode se po dvostrukom bod-sistemu i vremenski utvrđenom kalendaru, sa dvije takmičarske polusezone, jesen i proljeće.

Kalendar i raspored takmičenja, na prijedlog Komisije za takmičenje, usvaja Izvršni odbor Nogometnog saveza SBK/KSB, najkasnije 30 (trideset) dana prije početka jesenjeg, odnosno proljetnog dijela prvenstva, u iznimnim slučajevima i manje od 30 dana.

Raspored utakmica za prvenstvo u okviru Kantonalne  lige  određuje se žrijebom  klubova učesnika u takmičenju i primjenom »Bergerovih tablica«, žrijebanje prvodi Komisija za natjecanje uz pomoć sekretara natjecanja.

Član 8.

Nakon utvrđenog rasporeda takmičenja za prvenstvene  utakmice, klubovi su obavezni u roku od pet (5) dana da dostave u Sekretarijat za takmičenje:

-        naziv igrališta na kome će igrati utakmice;

-        mjesto odigravanja utakmica;

-        spisak igrača za tekuću takmičarsku godinu;

-        boju dresova (gačice, majice, štucne), kao i rezervnu boju sa kojom će klub nastupati;

-        vrijeme početka utakmica prema utvrđenom rasporedu;

-        dan odigravanja utakmica (subota ili nedelja).

Prije određivanja vremena početka utakmica, treba voditi računa o vremenskim prilikama, godišnjem dobu i pomjeranju vremena, kao i o tome da određeni termin ne bude na štetu gostujuće ekipe.

 

Član 9.

Klub domaćin igra utakmice u mjestu sjedišta kluba, a u nedostatku terena na drugom primljenom terenu koji ispunjava potrebne uslove za  takmičenje, koji je dobio saglasnost kluba, izuzev ako se radi o terenu koji se nalazi na teritoriji drugog kantona potrebna je saglasnost nadležnog organa NS SBK/KSB, NS K/Ž na čijem se teritoriju igra utakmica.

Igralište koje klub prijavi pred početak takmičarske sezone ne može  mijenjati tokom sezone, izuzev u iznimnim situacijama o kojima odlučuje Komisija za takmičenje uz poštivanje principa regularnosti takmičenja.

Član 10.

U interesu što regularnijeg odvijanja završnog dijela takmičenja, dva (2) posljednja kola trebaju se igrati istog dana, u isto vrijeme, prema utvrđenom rasporedu takmičenja, izuzev u iznimnim situacija o kojima odlučuje Komisija za takmičenje/natjecanje imajući u vidu regularnost takmičenja/natjecanja. Klub je dužan  na teren doći 60 minuta  prije  utakmice i  nastupiti  sa najboljim sastavom.

 

PROMJENE TERMINA UTAKMICE

 

Član 11.

Utvrđeni raspored takmičenja  može se promjeniti, ukoliko je zahtjev za izmjenu termina podnijet Komisiji za natjecanje najkasnije 8 dana od dana utvrđenog za odigravanje utakmice, pod uslovom da razlog zahtjeva nije u suprotnosti sa odredbama člana 19 i 20 Pravilnika o nogometnom natjecanju NS/FS BiH.

Ukoliko je zahtjev podnijet nakon navedenog roka iz predhodnog stava neophodna je saglasnost i drugog kluba, najkasnije u roku od 3 dana prije utvrđenog termina utakmice. Odluku o zahtjevu u oba slučaja donosi Komisija za takmičenje / natjecanje.

Član 12.

Utakmice se mogu igrati samo na  terenima koji su podobni za igru ukoliko ispunjavaju uslove iz člana 36. Pravilnika o nogometnim takmičenjima Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i člana 5 ovih Propozicija.

Klub domaćin je obavezan da teren pripremi za igru tako da bude potpuno pripremljen za odigravanje utakmice. Da li je teren pripremljen za igru ili nije, odlučuje glavni sudija koji je određen da vodi utakmicu. Sudija će u zapisniku navesti da li je ili nije teren osposobljen za igru, radi uzroka više sile ili zbog nemarnosti kluba domaćina.

Ako se u toku takmičenja neka utakmica ne odigra zbog neobezbijeđenog terena krivicom kluba domaćina-organizatora utakmice, ista se na osnovu člana 60. Pravilnika o nogometnom takmičenju Nogometnog saveza BIH ima registrovati službenim rezultatom 3:0 (par-forfe) u korist protivnika-gostujuće ekipe.

Sudija i delegat obavezni su da u zapisnik unesu zaključak o neispravnosti terena ili zaključak da teren nije bio obezbijeđen. Delegat će zapisnik dostaviti nadležnom organu u roku od 24 sata,  u smislu člana 36. Pravilnika o nogometnom takmičenju Nogometnog saveza BIH.

NAJMANJI BROJ IGRAČA U IGRI

Član 13.

Utakmica ne može da počne ako jedan od timova nema najmanje 7 (manje od 7 (sedam) igrača, sudija je dužan zaustaviti igru, a ako u roku od 5 (pet) minuta klub ne nastupi s minimalnim brojem igrača, sudija je dužan da odsvira kraj utakmice, shodno članu 37. Pravilnika o nogometnim takmičenjima N/FS BIH i pravila III Pravila nogometne igre.

Svaki klub prijavljuje u zapisnik 18 (osamnaest) igrača.U igri učestvuje 11 (jedanaest) prijavljenih igrača, a tokom utakmice mogu se izvršiti 3 (tri) zamjene, uključujući i golmana.Predstavnici klubova obavezni su dostaviti delegatu sastav ekipa sa ispravnim igračkim legitimacijama i akreditacijama službenih osoba klubova, najkasnije 60 minuta prije početka utakmice.

Spisak mora biti ovjeren i potpisan od zvaničnog predstavnika kluba.

OPREMA IGRAČA

Član 14.

Klubovi moraju poštivati boju  opreme kluba protivnika, koje su prijavljeni prije početka prvenstva u Sekretarijat saveza i objavljene putem informativnog glasila. Ekipe na jednoj utakmici nemogu igrati

u istim ili sličnim bojama dresova. U protivnom dresove če promjeniti domaća (prvoimenovana) ekipa, za nepoštivanje navedenog  delegat utakmice če prijaviti klubove zbog zanemarivanja obaveza i isti će snositi disciplinsku odgovornost.

Brojevi na dresovima moraju odgovarati onima na popisu igrača u zapisniku o utakmici. Ako su dresovi prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj podlozi.

 

DUŽNOST KLUBOVA – ORGANIZACIJA UTAKMICE 

Član 15.

Svaki klub dužan je na teren doći 60 minuta prije utakmice i nastupiti sa najboljim sastavom tima.

Neizvršavanje obaveza iz ovog člana povlaći disciplinsku odgovornost prema odredbama Disciplinskog pravilnika Nogometnog/Fudbalskog saveza BIH.

Član 16.

Klub domaćin dužan je omogućiti delegatu održavanje sastanka 60 minuta prije odigravanja utakmice sa službama koje vrše organizaciju utakmice, službama zaduženim za bezbjednost, vođama ekipa, rukovodstvom stadiona i medicinskom službom. Navedeno se odnosi na takmičenje na nivou Kantonalne  lige.

Klub domaćin dužan je delegatu utakmice obezbijediti ispravan kompjuter sa štampačem, dostupnom internet konekcijom za potrebe Comet informacionog sistema. Delegat utakmice u zapisnik unosi  igrače, službene predstavnike, trenere,fizioterapeute,liječnike a koji su prijavljeni u Comet sistem od strane NS SBK/KSB.

Zapisnik sa utakmice popunjen od strane delegata utakmice , Glavni sudac zaključuje po završetku utakmice. Delegat utakmice je dužan da u roku od 48 sati zaključi izvještaj  sa utakmice kao i zapisnik sa utakmice u Comet sistemu.

Član 17.

Sat prije odigravanja utakmice, ovlašteni predstavnici klubova dostavljaju delegatu utakmice na uvid nogometne legitimacije igrača koji toga dana nastupaju, kao i legitimacije šefa stručnog štaba, trenera, ljekara i fizioterapeuta.

Na klupi kluba  Prve i Druge Kantonalne lige mogu sjediti glavni trener i treneri sa PRO, A,B,C trenerskom akreditacijom izdatom od Centra za edukaciju kadrova NS/FS BiH.

Trenerske akreditacije iz predhodnog stavka moraju biti propisno ovjerene za 2018.godinu za prvi dio sezone, a za 2019.godinu za drugi dio sezone.

Licence službenog predstavnika, ljekara odnosno fizioterapeuta validne ako su izdate od strane NS SBK/KSB i važe za 2018.godinu.

Kod izdavanja licence ljekara i fizioterapeuta potrebno je priložiti diploma o završenoj školi medicinske struke.

Delegat je obavezan da u zapisnik unese ime i prezime službenog predstavnika, šefa stručnog štaba, trenera, ljekara i fizioterapeuta jedne i druge ekipe i upiše broj licence. Ako delegat utakmice  utvrdi da službeni predstavnik , šefa stručnog štaba, trener, ljekar ili fizioterapeut nema odgavarajuću licencu neće mu dozvoliti da uđe u ograđeni dio terena za igru.

      

Član 18.

Klub domaćin obavezan je na svim utakmicama postaviti na jarbole Državnu zastavu Bosne i Hercegovine i zastavu Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH. Mogu se postaviti zastave Federacije  BIH, NS Federacije BIH, zastave kantona/županija, klupske zastave i zastave fair-playa. Postavljanje drugih zastava nije dozvoljeno.

Klub domaćin dužan je da preduzme sve mjere u cilju obezbjeđenja ličnosti: članova gostujuće ekipe, sudija i delegata, kako za vrijeme odigravanja utakmice, tako i po završetku utakmice, sve do napuštanja igrališta i mjesta odigravanja utakmice.

Klub domaćin obavezan je sačekati gostujuće navijače ako organizovano dolaze (što gostujući tim treba najaviti), smjestiti ih u gledalište na posebnom mjestu i izvršiti obezbjeđenje istih u toku i poslije utakmice.

Klub domaćin obavezan je izvršiti prijavu utakmice kod nadležne Policijske uprave , te delegatu utakmice staviti na uvid da je utakmica prijavljena kod PU ili da je izdato odobrenje (shodno važećim zakonskim odredbama).

Domaći klub je također dužan da obezbijedi odgovarajuću dežurnu redarsku službu sa dovoljnim brojem redara, vidljivo obilježenih, te prisustvo pripadnika MUP-a, ljekara i dežurno sanitetsko vozilo ili drugo adekvatno vozilo sa oznakom Crvenog križa, sa osobljem i nosilima, a po potrebi i druge službe. Bez pripadnika MUP-a, sanitetskog vozila, i redara utakmica se neće igrati.

Klub domaćin obavezan je dopustiti snimanje utakmice gostujućoj ekipi. Za nepoštivanje obaveza, protiv kluba domaćina primjenit će se disciplinske mjere po odredbama Disciplinskog pravilnika N/FS BiH .

 
PRAVO NASTUPA IGRAČA NA UTAKMICI

Član 19.

Na prvenstvenim utakmicama Prve i Druge  Kantonalne  lige mogu nastupiti igrači koji su stekli pravo igranja, prema odredbama Pravilnika o registraciji, transferu i statusu igrača N/F S BiH.  koji su navršili 17 godina života, kao i igrači koji su navršili 16 godina, ali sa obaveznim specijalističkim ljekarskim pregledom kojim se oglašava sposobnim za nastupanje na utakmicama seniorskog uzrasta, ukoliko im je to pravo potvrđeno od nadležnog organa i isto upisano u nogometnu legitimaciju, član 50 i 51 Pravilnika o nogometnom takmičenju NS/FS BiH. U sastavu   prijavljenog tima moraju se nalaziti najmanje 3 igrača mlađih od 21 godine života, od kojih 2 igrač obavezno moraju započeti utakmicu. Za takmičarsku 2018/19 g. igrači mlađi od 21 god. života smatraju se igrači rođeni 01.01.1997.god. i mlađi.

Protiv kluba koji ne poštuje ove odredbe pokrenut će se disciplinski postupak prema odredbama Disc.pravilnika N/FS BIH, a klub može snositi disciplinske i Takmičarske posljedice.

Član 20.

Na svim prvenstvenim utakmicama igrači moraju imati uredne sportske legitimacije izdate od nadležnog organa za registraciju NS SBK/KSB sa ovjerenom članarinom za tekuću godinu.

IDENTITET IGRAČA

Član 21.

Na Prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti samo igrači čiji identitet je utvrđen putem Nogometne legitimacije izdate od organa za registraciju NS SBK/KSB, a u slučaju njenog nedostatka, identitet će se utvrditi na osnovu javne isprave: lične/osobne karte ili pasoša/putovnice, delegate će na prvoj strani Zapisnika obavezno upisati broj lične/osobne karte ili pasoša, a u Izvještaju delegata ostale relevantne podatke (JMBG, datum rođenja I dr.). Identitet se utvrđuje prije početka utakmice, a za vrijeme odmora na poluvremenu i neposredno po završetku utakmice, samo za one igrače koji su zakasnili na početak utakmice, odnosno na početak drugog poluvremena, a upisani su u zapisnik.

LJEKARSKI PREGLED IGRAČA

Član 22.

Svaki igrač mora imati sportsku legitimaciju sa ubilježenim datumom i ovjerenim ljekarskim pregledom (pečat) od strane zdravstvene ustanove, izuzetno može imati zvaničnu ljekarsku potvrdu sa tačnim datumom i pečatom ljekara  i ustanove o izvršenom ljekarskom pregledu, što se može primjeniti kao izuzetak samo za jednu utakmicu.

Ljekarski pregled  zastarjeva u roku od 6 (šest) mjeseci, a za igrače  mlađe  od 17 godina  u roku od 4 (četiri) mjeseca. Igrač koji  nije upisan u zapisnik utakmice, ili nije izvršio ljekarski pregled, ne može nastupati na prvenstvenim utakmicama.

Protiv kluba i igrača koji prekrši odredbe ovog člana bit će pokrenut disciplinski postupak prema odredbama Disciplinskog pravilnika N/FS BIH.

 NEODIGRAVANJE,PREKID UTAKMICE I NENASTUPANJE RADI SUSPENZIJE

Član 23.

Protiv kluba koji ne nastupi na Prvenstvenoj utakmici, koji izazove prekid utakmice, napusti teren ili ne nastupi zbog suspenzije, postupit će se prema odredbama Pravilnika o nogometnim takmičenjima  N/FS BIH i DP NS/FS BiH.

Ove odredbe primjenjivat će se  i za igrače, ukoliko učine prekršaj iz prednjeg stava.

Ako u roku od 15 minuta od određenog vremena za početak utakmice stalnog takmičenja  jedan tim ne nastupi sa potrebnim brojem igrača,sudija će saopštiti kapitenu tima koji je nastupio da se utakmica neće odigrati i to će upisati u zapisnik.

Izuzetno , u slučajevima da klub nije mogao da nastupi usljed više sile ,sudija će sačekati  i nešto duže, ali će voditi računa o tome da utakmica može da se završi na vrijeme. Ukoliko je utakmica prekinuta iz razloga više sile,a prije isteka 80 % regularnog vremena,ili nije odigrana ,utakmica će se odigrati narednog dana,u isto vrijeme,a ako se ne može odigrati ni narednog dana,takmičarski organ će utvrditi novi termin za odigravanje utakmice. Klub koji ne uplati prvu ratu kotizacije za troškove takmičenja i dugovanja po odlukama disciplinskih organa iz predhodne takmičarske godine, najkasnije 15 dana pred početak jesenjeg takmičenja, odlukom Disciplinskog suca bit će  suspendovan, utakmica ovog kluba neće se igrati, a nakon dvije neodigrane utakmice smatrat će se da je klub odustao od takmičenja svojom krivicom, član 65 Pravilnika o natjecanju. Druga rata kotizacije ima se platiti najkasnije 15 dana prije početka proljetne polusezone. U suprotnom, nastupa sankcija kao iz predhodnog stava ovog člana.

Klubovi su u obavezi u roku od 14 dana izmiriti svoje obaveze i dostaviti u sekretarijat saveza, ili (delegatu utakmice) na uvid uplatnicu kojom se potvrđuje uplata svih vrsta dugovanja kluba prema savezu ili službenim licima u punom iznosu, u protivnom Takmičarska komisija če putem sekretara obavjestiti službena lica kao i protivnički klub da ne putuju na odigravanje utakmice.Takmičarski organ če istu registrirati službenim rezultatom 3:0 u korist protivničke ekipe.

     DELEGAT UTAKMICE

Član 24.

Za sve prvenstvene utakmice, nadležni organ delegiranjem će odrediti delegata utakmice i njegovog zamjenika, koji zastupa takmičarsko rukovodstvo  i ima vrhovni nadzor na utakmici.

Nakon određivanja,  delegat dobija nalog  Sekretarijata saveza putem internet portala NS SBK/KSB, u čijem sadržaju mora biti navedeno mjesto, datum i sat odigravanja utakmice, podaci o sudijama, prezime, ime i mjesto stanovanja.

U slučaju da na utakmicu ne dođe određeni delegat ili njegov zamjenik, dužnost delegata će obaviti sudija susreta.

Delegat će sat prije odigravanja utakmice održati sastanak u prisustvu: vođa timova, sudije utakmice, predstavnika organizatora, direktora stadiona, komesara obezbjeđenja, šefa policije i drugih sa ciljem uvida u stanje igrališta, svlačionica igrača i sudija, servisa prve pomoći i stanja bezbjednosti i dr.

Takmičarski organ – komesar za takmičenje  će donijeti posebno upustvo o vršenju dužnosti delegata, a Komesar za sudije i suđenje će donijeti upustvo o načinu ocjenjivanja sudija, koja će se dostaviti  delegatima i sudijama.

Određivanje delegata za utakmice Prve i Druge  Kantonalne  lige vrši takmičarska komisija NS SBK/KSB, a što je regulisano Poslovnikom o radu komisije.

Delegat je dužan neposredno po odigranoj utakmici Prve i Druge  Kantonalne lige ocijeniti suca i ocjenu upisati u zapisnik utakmice. U slučaju potrebe,od delegata se može zatražiti dopunski izvještaj.

Delegat je obavezan evidentirati način isplate troškova službenih lica

SUDIJE

Član 25.

Sve prvenstvene utakmice Prve i Druge Kantonalne lige mogu voditi  sudije sa ispitom Saveznog, Federalnog nogometnog sudije ili sa ispitom Kantonalnog sudije,  koji se nalaze na listama verifikovanim od strane Izvršnog odbora nogometnog saveza SBK/KSB. Liste predlaže Komisija za sudije i sudijska pitanja, liste sudaca su prohodne i utakmice I i II Kantonalne lige mogu suditi suci sa liste višeg ranga takmičenja.

Određivanje sudija vrši Komesar za suce i suđenje, po odluci IO NS SBK/KSB.

Nakon određivanja, sudija dobiva »nalog za suđenje«, putem internet portala NS SBK/KSB u kojem se navode svi podaci potrebni za obavljanje dužnosti (ekipe, mjesto odigravanja utakmice, datum, vrijeme, imena službenih lica).

Član 26.

Sudija utakmice je dužan da prije početka utakmice pregleda i odluči da li je teren sposoban za igru ili nije. Ako sudija utvrdi da je teren nesposoban za igru, to konstatuje u zapisniku u skladu sa članom 36. Pravilnika o nogometnim takmičenjima Nogometnog saveza BIH i o tome obavijestiti na sastanku kojim rukovodi  delegat sat  prije početka utakmice.

Sudija je dužan da poslije utakmice ispuni sve relevantne podatke u zapisnik o utakmici, da ga potpiše i preda delegatu utakmice, koji će isti dostaviti u Sekretarijat za takmičenje sa svojim izvještajima.

Ukoliko delegirani sudija ne dođe na utakmicu, istu će prvi asistent sudija, a ako i on ne dođe sudit će drugi asistent sudija.

Ukoliko na utakmicu ne dođe ni jedan od delegiranih sudija, klubovi će se sporazumjeti da utakmicu sudi jedan od prisutnih sudija. Ako Sporazum između klubova  ne bude postignut , onda će delegat odlučiti koji će od prisutnih sudija suditi utakmicu.

Komesar za sudije vrši delegiranje sudaca putem Comet sistema a delegiranje sudaca se mora objaviti  prije početka utakmice.

Ukoliko na utakmicu ne dođe jedan ili obojica pomoćnih sudija, glavni sudija će odlučiti o izboru pomoćnih sudija.

Ocjenu uspješnosti u suđenju za sudije susreta daje delegat , a isti je dužan opisati date ocjene u skladu sa Pravilnikom o sudcima i suđenju.

Protiv sudije koji ne dođe na zakazanu utakmicu, pokrenut  će se disciplinski postupak prema odredbama Disciplinskog pravilnika Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH.

SUSPENZIJA 

Član 27.

Suspendovani tim, odnosno svi igrači suspendovanog kluba, ne mogu nastupiti na prvenstvenim utakmicama sve dok traje suspenzija.

Sve odigrane utakmice u vrijeme suspenzije izrečene radi neizvršavanja pravosnažnih odluka nadležnih organa ili neizvršenja nespornih obaveza nastalih iz takmičenja predviđenih ovim Propozicijama, registrovat će se 3:0 (par-forfe) u korist protivnika.

Ako suspendovani tim nastupi na javnoj utakmici, pokreće se disciplinski postupak prema odredbama Disciplinskog pravilnika, uz primjenu člana 60 DP NS/FS BiH pri izricanju kazne . Ista kazna primjenit će se i za klub koji nastupi protiv suspendovanog kluba ukoliko je blagovremeno , a najkasnije 48 sati prije odigravanja utakmice pismenim putem obavješten o suspenziji kluba.

Ostale utakmice na kojima suspendovani tim nije mogao nastupiti zbog suspenzije izrečene radi utvrđivanja materijalne istine neophodno potrebne za donošenje konačne odluke o nekom spornom slučaju, neće se registrovati sve dok se ne donese konačna odluka. Po donošenju konačne odluke, klub je dužan odigrati utakmice prema rasporedu takmičenja.

ŽALBE I ODLUČIVANJE PO ŽALBAMA

Član 28.

O regularnosti utakmice  stalnog takmičenja može se rješavati na osnovu žalbe oštećenog kluba i izvještaja službenih lica. Pod oštećenim klubom u smislu prethodnog stava podrazumjeva se svaki klub koji je oštećen rezultatom utakmice na koju se ulaže žalba.

Žalbe po svim osnovama moraju se telegrafski ili faksom najaviti u roku od 24 sata po odigranoj utakmici, a obrazloženje sa dokazom o uplaćenoj taksi utvrđenoj odlukom i ovim propozicijama, ima se dostaviti u roku od 48 sati od dana odigravanja utakmice.

Ukoliko rok za najavu i ulaganje žalbe istiće u nedelju ili na državni praznik, rok za najavu i ulaganje produžava se za prvi naredni radni dan.

Žalba se dostavlja Komisiji za takmičenje u dva primjerka.

 

Član 29.

Neblagovremeno najavljene,neobrazložene, netaksirane ili nedovoljno taksirane žalbe neće se uzimati u postupak,već će se odbaciti, a utakmica će se registrovati postignutim rezultatom.

Odluke o uloženim žalbama biti će donijete u roku od 7 dana od dana prijema žalbe.

Član 30.

Za utakmice Prve i Druge Kantonalne lige,o žalbama u prvom stepenu odlučuje Komisija za takmičenje pripadajuće lige koja vodi takmičenje.

Član 31.

Žalba na prvostepenu odluku podnosi se Apelacionoj komisiji nogometnog saveza SBK/KSB u roku od 3 (osam) dana od dana prijema pismene odluke prvostepenog organa.

Drugostepena odluka mora biti donesena u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema žalbe. Drugostepena odluka je konačna.

Protiv odluke drugostepenog organa, može se podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti, Izvršnom odboru nogometnog saveza SBK/KSB u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke drugostepenog organa.

Izvršni odbor nogometnog saveza SBK/KSB će po zahtjevu kluba rješavati u roku od 15 (petnaest) dana računajući od dana prijema istog uz obavezno prethodno mišljenje Komisije za propise (član 79. Pravilnika o nogometnim takmičenjima BIH).

Član 32.

Takse na žalbe u prvom i drugom stepenu vezane za Pravilnik o nogometnim takmičenjima, Disciplinski pravilnik i preispitivanje odluke pred Izvršnim odborom su slijedeće:

- taksa u prvom stepenu za klub iznosi     ……………………………200 KM

- taksa u drugom stepenu za klub iznosi   ……………………………400 KM

- taksa za preispitivanje odluke pred I.O. za klub iznosi  ……….…...400 KM

- taksa za pojedince iznosi 50% od takse koju plaćaju klubovi.

REGISTRACIJA UTAKMICA

Član 33.

Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje uslovi za registraciju po službenoj dužnosti sa 3:0 (par-forfe), utakmica se registruje postignutim rezultatom.

Ako je prvostepena odluka pravosnažna, ili je donesena drugostepena odluka koja je konačna, jednom registrovana utakmica ne može biti poništena, izuzev u postupku pred Izvršnim odborom NS SBK/KSB.

Komisija za natjecanje vrši registraciju odigranih utakmica najkasnije u roku od 21 (dvadesetjednog) dana od dana odigravanja utakmice.

Ako je uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do konačne odluke.

DISCIPLINSKE ODREDBE

Član 34.

O disciplinskim prekršajima igrača, službenih predstavnika (trener, ljekar, fizioterapeut, zvanični predstavnik kluba, komesar za bezbjednost) i klubova koji učestvuju u takmičenju, odlučuje se na osnovu Disciplinskog pravilnika  NS/FS BiH i  odluka Izvršnog odbora NS SBK/KSB.

Prvostepene odluke o Disciplinskim prekršajima donosi  Disciplinska komisija u roku od 8 (osam) dana po odigranoj utakmici, odnosno podnesenoj prijavi.

Drugostepene odluke po žalbama na odluke Disciplinska komisije donosi Apelaciona komisija, a žalba ovom organu podnosi se u roku od 3 (osam) dana nakon prijema pismene prvostepene odluke putem prvostepenog organa.

Drugostepeni organ če svje odluke donijeti u roku od 15 (petnaest) dana prijema žalbe.

Drugostepene odluke o disciplinskim prekršajima su konačne.

Protiv odluke drugostepenog organa, može se podnijeti prijedlog za zaštitu zakonitosti u roku od 8  (osam) dana od dana prijema pismene odluke drugostepenog organa.

Izvršni odbor NS SBK/KSB će prijedlog riješiti u roku od 15 dana.

Automatska kazna zabrane igranja jedne prvenstvene ili kup utakmice nastaje poslije svake treće javne opomene koju igrač dobije na prvenstvenoj ili kup utakmici u toku jedne takmičarske godine a automatski prestaje poslije prvenstvene ili kup utakmice na kojoj je igrač morao da pauzira, pa i u slučaju nastupa igrača pod automatskom kaznom na toj utakmici (član 15, 16 i 17 DP NS/FS BiH).

Javne opomene (žuti karton) radi kojih je igrač dobio crveni karton ne evidentira se, evidentira se samo crveni karton.

UTVRĐIVANJE PLASMANA

 

Član 35.

 Plasman klubova na tabeli utvrđuje se prema odredbama člana 43. Pravilnika o nogometnim takmičenjima N/FS BIH.           

VRIJEME TRAJANJA UTAKMICE                     
                 

Član 36.

Utakmice Kantonalne lige se igraju dva puta po 45(četrdesetpet) minuta. Odmor između poluvremena traje 10 do 15 minuta.

Ova odredba je u skladu sa Pravilima nogometne igre.

FINANSIJSKE ODREDBE

Član 37.

Sve prvenstvene utakmice podliježu slijedećim troškovima, koje snosi klub-domaćin:

$1-        naknada troškova za sudije, bez odbitaka, a na osnovu priloženog naloga;

$1-        naknada delegatu utakmice, bez odbitaka, a na osnovu priloženog naloga;

$1-        supervizorima (posmatračima) isplaćuje se naknada putem Sekretarijata saveza čiju visinu određuje  i isplaćuje Izvršni  odbor NS SBK/KSB.

Pored taksa, licima iz prethodnog stava pripadaju odgovarajući  putni troškovi utvrđeni posebnom odlukom Izvršnog odbora NS SBK/KSB.Sve isplate vrše se odmah poslije odigrane utakmice. Iznimno , ako se taksa isplaćuje putem transakcijskog računa, klub domaćin je dužan kopiju uplatnice dostaviti u roku od  48 sati po odigranoj utakmici  u Sekreterijat Saveza na faks :030/511-778, kao dokaz o uplaćenoj taksi. Ukoliko klub ne isplati službena lica ili ih djelimično isplati, klubu se ostavlja rok od 24 sata da troškove izmiri, nakon čega nastupa suspenzija izrečena od Disciplinska komisija do  izmirenja obaveza u cijelosti.

Član 38.

Izvršni odbor NS SBK/KSB prije početka prvenstva donosi odluku o visini troškova takmičenja, koje su klubovi obavezni da uplate u dvije rate, svaku prije početka takmičarske polusezone.

Neizvršenje obaveza iz člana 37. ovih Propozicija povlači disciplinske posljedice u skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika N/FS BIH.

POSEBNE ODREDBE                            

Član 39.

Taksa za žalbe po bilo kojem osnovu iz Propozicija za klubove Kantonalne  lige uplačuje se na transakcijski račun  Nogometnog saveza  SBK/KSB, broj:3386702200873768, Unicredit banka.

Član 40.

Prvaku  Prve i Druge Kantonalne  lige dodjeljuje se  pehar u trajno vlasništvo.

Pehare u trajno vlasništvo  mogu dobiti najbolji strijelac i pobjednik u »fair-playu«.

Odluke o dodjeli pehara i priznanja donosi Izvršni odbor Nogometnog saveza SBK/KSB, na prijedlog Komisije za takmičenje. Izvršni odbor NS  SBK/KSB može dodijeliti i druga priznanja.

Član 41.

Za vrijeme odigravanja prvenstvenih i kup utakmica u igralištu, pored terena za igru, u

zaštićenim kabinama mogu se nalaziti slijedeća lica:

$11.      predstavnik kluba sa akreditacijom koju izdaje Nogometni savez SBK/KSB;

$12.      Glavni trener sa  odgovarajućom licencom član 17 Propozicija;

$13.      pomoćni trener sa akreditacijom trenera član 17 Propozicija;

$14.      rezervni  igrači u sportskoj opremi (7 igrača);

$15.      ljekar kluba sa  legitimacijom da je ljekar i akreditacijom, izdatom od NS SBK/KSB;

$16.      fizioterapeut – maser u sportskoj opremi sa legitimacijom fizioterapeuta i akreditacijom  izdatom od NS SBK/KSB.

 
POPUNJAVANJE LIGE

Član 42.

Prvak  Prve Kantonalne lige  na kraju takmičarske 2018/19 godine prelazi u viši rang, Drugu  ligu »Zapad« , a prvak Druge Kantonalne lige prelazi u Prvu Kantonalnu ligu NS SBK/KSB.

Iz  Prve Kantonalne lige  na kraju takmičarske 2018/19 godine  u  Drugu Kantonalnu ligu prelazi najslabije plasirani klub sa tabele prvenstvenog takmičenja.

Za nepostupanje po navedenom članu iz stavka 1 postupiti će se po odredbama Disiciplinskog pravilnika BIH.

 
     ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama, važe odredbe Pravilnika o nogometnim takmičenjima N/FS BiH, Disciplinskog pravilnika N/FS BiH i ostalih normativnih akata N/FS BIH,  NS F BiH i NS SBK/KSB.

Član 44.

Izmjene i dopune ovih Propozicija vrše se prema istom postupku kao i njihovo donošenje.

Član 45.

Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se za 2018/2019 takmičarsku godinu.

                                                

   DOPREDSJEDNIK                                                                      PREDSJEDNIK

 

      /Ivan Frljić/vr.                                                                                /Softić Najim/sr                

Sponzori / Partneri