Seminar trenera klubova koji se takmiče pod organizacijom NS SBK/KSB

Shodno važećim odlukama i preporukama Nogometnog/fudbalskog saveza BiH, NS SBK/KSB u saradnji sa Centrom za edukaciju NS/FS BiH će organizirati jednodnevni stručni seminar za registraciju trenera klubova koji se takmiče u Kantonalnoj ligi NS SBK/KSB i Omladinskim ligama NS SBK/KSB. Seminar će se održati u Travniku, na Internacionalnom fakultetu, 24.02.2022.godine sa početkom u 16:00h. Svi…