Adresa ureda u Travniku

Office: Hadži Ali-Bega Hasanpašića bb,
72270 Travnik,

Telefon i fax

Tel./fax: 387 (0)30/ 511 901
Telefon za takmičenje/sekretarijat: 387 (0)30/ 511 778

Email

ns_sbkksb@hotmail.com

Identifikacijski broj: 4236133440001,

Transakcijski račun Nogometni savez SBK/KSB:

 Sparkasse Bank dd BiH

1990520044992574